Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Obsah


 

prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

S hlbokým smútkom oznamujeme našim čitateľom a kolegom, že 30. januára 2015 nás opustil profesor Ladislav Macháček, zakladajúci člen a vydavateľ časopisu Pedagogika.sk, predseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti.

Zavŕšil sa úspešný a plný akademický život, o čom svedčí množstvo publikácií a študentov. Ale aj tak, napriek tomu či práve preto cítime: škoda Ťa, Lacko, už teraz nám chýbaš!

RR

(Posledná rozlúčka 4. 2. 2015 v Krematóriu Bratislava Lamač o 12:30 hod.)

=====================================================

Ročník 6, 2015, č. 1, s. 1-79

Vydavateľ časopisu PEDAGOGIKA.SK

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV (IČO: 37837281)
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava

má od 20.3.2014 v banke FIO.SK (BIC FIOZSKBAXXX) nové číslo účtu: 2800564057/8330 (IBAN SK0383300000002800564057)

Štúdie

Správy

Recenzie

Stiahnuť celé číslo v PDF