Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 3, číslo 3.

Lampertová, Alena: Konferencia Učiteľovo myslenie a uvažovanie vo Velkých Bílovicích

V predvianočnom čase, 7. až 9. 12. 2011, sa v hoteli Akademie vo Velkých Bílovicích konala medzinárodná vedecká konferencia v rámci cyklu Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Išlo v poradí už o trinástu konferenciu z tohto cyklu. Konferencia sa konala pod záštitou troch inštitúcií: Ústavu primárnej a preprimárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykové univerzity v Brne a Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Organizačný výbor sa tento rok tešil účasti referujúcich zo Slovenskej a Českej republiky, Poľska, Ruska, Bulharska a Nemecka.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Lampertová, Alena: Konferencia Učiteľovo myslenie a uvažovanie vo Velkých Bílovicích

Held, Ľubomír – Žoldošová, Kristína – Orolínová, Mária – Juricová, Iveta – Kotuľáková, Katarína: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte) (Paulína Koršňáková)

Osem kapitol relatívne útlej publikácie pätice autorov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uvádza čitateľa do kontextu prírodovedného vzdelávania a jeho vývoja na Slovensku. Oboznamuje aj s jedným aktuálnym globálnym trendom vo vyučovaní prírodovedných predmetov – IBSE – Inquiry Based Science Education.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Held, Ľubomír – Žoldošová, Kristína – Orolínová, Mária – Juricová, Iveta – Kotuľáková, Katarína: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte) (Paulína Koršňáková)

Hájková, Eva: Rétorika pro pedagogy (Libor Bernát)

Skúsená pražská pedagogička a jazykovedkyňa Eva Hájková je známa z mno-hých prác dotýkajúcich sa rétoriky a pedagogiky komunikácie, ako napr. Zvuková stránka češtiny: úvod do fonetiky a fonologie (2008), Komunikační činnosti a jejich cíle: z hlediska vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni základních škol (2008), Praktická rétorika pro pracovníky veřejné správy: učební materiál k programu celoživotního vzdělávání. Komunikační zdatnost pracovníka veřejné správy (2006) a iných. Tentoraz sa podujala spracovať komplikovanú tému – rétorika pre pedagógov.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Hájková, Eva: Rétorika pro pedagogy (Libor Bernát)

Birgmeier, Rainer Bernd: Sozialpädagogisches Coaching. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen und Perspektiven für soziale Berufen (Noema Gabovičová)

Sociálna pedagogika, podobne ako koučing, sú v slovenskom jazykovom prostredí relatívne novými pojmami. A práve prepojením uvedených dvoch pojmov tvorí nemecký autor Birgmeier zaujímavý model sociálno-pedagogic-kého koučovania, ktorý má ambície stať sa súčasťou práce pomáhajúcich profesií. Sociálna práca a sociálna pedagogika sa zameriavajú na špecifickú skupinu klientov, ktorí sa ocitli v núdzi a vyžadujú si sociálnu pomoc a podporu.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Birgmeier, Rainer Bernd: Sozialpädagogisches Coaching. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen und Perspektiven für soziale Berufen (Noema Gabovičová)

Potočárová, Mária: Pedagogický výskum v Oceánii na Šalamúnových ostrovoch (Erich Mistrík)

Kto z nás aspoň raz nesníval s otvorenými očami? – to je prvá veta knižky Márie Potočárovej o pedagogickom výskume. Máme pocit, že touto knižkou budeme unikať z reality. Ak sa pohybujeme v pedagogickom svete, tak asi budeme unikať z reality školy, výchovy, žiakov a všetkého, čo tvorí každodenný život učiteľa.

Ale potom si s prekvapením prečítame podtitul tejto knižky – Pedagogická čítanka. Dokonca „učebný text“. Ako možno snívať s otvorenými očami pri učebnom texte? Ľahko by sme našli deti, ktoré by povedali – keď sa nám nad učebnicou nechce učiť. To je síce možné, ale prečo sa pedagogická čítanka, ktorú napíše profesorka pedagogiky, začína odkazom na snívanie?

Stiahnuť celý článok v PDF

17 júla, 2012   Komentáre vypnuté na Potočárová, Mária: Pedagogický výskum v Oceánii na Šalamúnových ostrovoch (Erich Mistrík)