Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 8, číslo 2.

Paňková, Eva – Hanč, Jozef: Úspešný II. medzinárodný európsky kongres o obrátenej výučbe

V dňoch 6. až 8. mája roku 2016 sa na II. európskom medzinárodnom kongrese obrátenej výučby v španielskom meste Zaragoza zišlo viac než 450 didaktikov, doktorandov, učiteľov a riaditeľov základných, stredných a vysokých škôl. Organizátormi tejto významnej udalosti boli Univerzita v Zaragoze, nezisková organizácia MT Groupo a hlavní predstavitelia španielskej komunity obrátenej výučby (theflippedclassroom.es) na čele s Raúlom Santiagom Campiónom z Univerzity La Rioja. Medzi zúčastnenými boli tiež zástupcovia svetových spoločností z oblasti vzdelávania, ale aj experti, hlavní predstavitelia a ambasádori obrátenej výučby z USA, Argentíny, Španielska, Francúzska, Talianska a Slovenska.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Paňková, Eva – Hanč, Jozef: Úspešný II. medzinárodný európsky kongres o obrátenej výučbe

Hanuliaková, Jana – Porubčanová, Dáša – Marks, Igor: 3. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie

3. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie“ sa konal opätovne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku. Dňa 23.11.2016 prevzala úlohu hostiteľa podujatia organizovaného Vysokou školou DTI, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Partnerom podujatia bolo tiež Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom. Festival vzdelávania sa tento rok niesol v pozitívnych myšlienkach a prístupoch smerovania edukácie.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Hanuliaková, Jana – Porubčanová, Dáša – Marks, Igor: 3. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie

Hýblová, Slávka: V Ružomberku sa uskutočnilo III. vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy

„Adolescencia a mladá dospelosť – vývinové obdobie verzus sociálny konštrukt“ bol názov už v poradí tretieho vedeckého kolokvia z cyklu Sociálno-pedagogických dialógov, ktoré usporiadala Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku 9. februára 2017.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na Hýblová, Slávka: V Ružomberku sa uskutočnilo III. vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy

LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu v školskej edukácii (Erich Petlák)

Prešov: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 2016, 243 s., ISBN 978-80-555-1612-7

Posudzovaná publikácia má interdisciplinárny charakter – medicína a pedagogika. Je spracovaná „čitateľne“ tak, aby čitateľa zaujala a priviedla ho jednak k hlbšiemu uvažovaniu nad problematikou zdravia a správneho štýlu života, k tomu ako v edukácii pristupovať k problematike, ale aj k istej sebareflexii správania sa k sebe samému.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu v školskej edukácii (Erich Petlák)

KROUPOVÁ, Kateřina a kol.: Slovník speciálněpedagogické terminologie (vybrané pojmy) (Katarína Vladová)

Praha: Grada, 2016, 328 s., ISBN 978-80-247-5264-8

V odbore špeciálna pedagogika nie je príliš častým javom, aby prakticky v priebehu jedného roka v jednej krajine vyšli hneď dva slovníky špeciálnej pedagogiky. Po dlhých rokoch vákua v tejto oblasti sa dve renomované české nakladateľstvá – Portál (2015) a Grada (2016) v predmetnej oblasti postarali o takéto vítané obohatenie slovníkovej literatúry. Kým Slovník speciální pedagogiky (M. Valenta a kol., Portál 2015) mal klasické abecedné triedenie hesiel (a samostatné pertraktovanie významných osobností špeciálnej pedagogiky ako prílohu), K. Kroupová s 9- členným kolektívom sa v práve recenzovanom slovníku rozhodli pre iné štruktúrovanie textu. Vyše 1000 hesiel slovníka najprv rozdelili do desiatich kapitol (zhruba podľa odborov špeciálnej pedagogiky) a v rámci nich potom prezentovali terminologické vymedzenie jednotlivých súvzťažných pojmov.

Stiahnuť celý článok v PDF

10 apríla, 2017   Komentáre vypnuté na KROUPOVÁ, Kateřina a kol.: Slovník speciálněpedagogické terminologie (vybrané pojmy) (Katarína Vladová)